Tin nổi bật
Ngày 23 tháng 01 năm 2015 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức hoạt động tình nguyện, quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao năm 2015
Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam…Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, tự do và tiến bộ xã hội. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người dân Việt Nam học tập và noi theo.
Hoa trên đất cằn 6 tháng 11 năm 2014
...
Ngày 03/9/2014 trường THPT Chuyên Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813 875 394 - Fax : 02813 875 394