Tin nổi bật
Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, chi bộ trường PTDT Nội Trú Ba bể đã tích cực tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giáo dục của huyện nhà.
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.876.027 - Fax : 02813.876.027