Tin nổi bật
Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, chi bộ trường PTDT Nội Trú Ba bể đã tích cực tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giáo dục của huyện nhà.
Bác Hồ tự học 14 tháng 4 năm 2014
Năm 1961 về thăm quê hương lần thứ hai, nói chuyện với các cụ già, Bác tâm sự và cũng là nhắc nhở: “Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt Đảng phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt đảng viên già phải cố gắng mà học. Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn việc nhỏ tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau..."
THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM 14 tháng 4 năm 2014
Học sinh lớp 9A kể trong buổi chào cở đầu tuần
Mừng Xuân mới Giáp Ngọ 2014. Mừng Sinh nhật Đảng lần thứ 84 – Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, nhân dân ta, tự hào về con đường mà chúng ta đã và đang đi, tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Phần lãnh thổ Việt Nam với địa danh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.876.027 - Fax : 02813.876.027