Sơ đồ tổ chức quản lý trường PTDT Nội trú Bắc Kạn
      
    Được thành lập từ năm 1991, trường PTDT nội trú Bắc Kạn là cái nôi nuôi dạy và đào tạo các học sinh - con em các dân tộc toàn tỉnh, với mục tiêu đào tạo ra nhiều lớp cán bộ người dân tộc, tiếp bước cha anh xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giầu đẹp.


XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tổ 17. Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0281 3 870 327 - Fax : 0281 3 870 327