CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
BAN GIÁM ĐỐC


PHẠM LÊ NGÀ
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc
Điện thoại: 

ĐOÀN VĂN HƯƠNG
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Điện thoại: 
ĐÀO THỊ MAI SEN
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 
SẦM VĂN DU
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 
 VĂN PHÒNG

HÀ VĂN HÙNG
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 

LÊ THƯƠNG HUYỀN
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


ĐỒNG THỊ VÂN THOA
Chức vụ: trưởng phòng 
Điện thoại:VŨ TRỌNG TÍNH
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại:PHAN THỊ HIỂU YẾN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại:
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC


       

      TRIỆU QUANG PHONG
      Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:

 


DƯƠNG THU HẢO
Chức vụ: Phó trưởng phòng 
Điện thoại:
KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCĐÀM NGỌC HÙNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0914 281 000

GIÁO DỤC TIỂU HỌC


LỤC ĐẠI PHONG
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại:PHẠM THÌ HIỀN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại:
GIÁO DỤC MẦM NONĐOÀN THỊ HẰNG
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại:NGUYỄN THỊ TÂM
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Điện thoại:

PHÒNG GIÁO DỤC DÂN TỘCVI QUỐC HUÂN
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊNHOÀNG THỊ THANH ÁNH
Chức vụ: Trưởng phòng 
Điện thoại:

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆPHÀ THỊ THU HƯỜNG

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNHLÊ THỊ HƯƠNG
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:HOÀNG VĂN MẠC
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:

THANH TRA NGÀNHTRIỆU VĂN CƯƠNG
Chức vụ: Chánh thanh tra
Điện thoại:


NÔNG THỊ HỒNG
Chức vụ: Phó chánh thanh tra
Điện thoại:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

LƯỜNG VĂN HUYÊN
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:

HOÀNG THỊ HỒNG
Chức vụ: Phó trưởng ban
Điện thoại: